INSCHRIJFPERIODES
Najaar: de meeste langlopende cursussen zoals yoga, pilates, tekencursussen, starten eind september.  De inschrijving is in de weken daaraan voorafgaand. Hou advertenties en/of onze folder in de gaten.
 
De voorjaarscursussen en workshops beginnen eind januari en inschrijven gebeurt in de laatste 3 weken van januari. Op de werkdagen van de cursusadministratie kunt u zich ter plekke via het inschrijfformulier aanmelden.Als de inschrijving van start gaat, volgt meestal nadere informatie hier op de website.
 
Voor cursussen en workshops die later starten, is de aanmeldingsperiode langer. Wel moeten wij zo'n 14 dagen tevoren beslissen of een cursus/workshop door kan gaan, gelet op het aantal deelnemers. Daarom is tijdige inschrijving voor u en voor ons erg belangrijk.

Bij sommige
cursussen kunt u later instromen (denk aan de tekencursussen e.d.). De prijs wordt dan naar rato van het aantal te volgen lessen aangepast.  Dit staat op de website vermeld.
 
Inschrijven kan op de volgende manieren: Ga naar de knop Inschrijfformulier: Inschrijven

U haalt het inschrijfformulier af bij de Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl.
Tijdens de inschrijfweken vindt u -als het kantoor dicht is- inschrijfformulieren op een tafel naast het kantoor.
Vul het formulier volledig in en geef het af bij het kantoor of aan één van de medewerkers. Of gooi het in de brievenbus. Deze bevindt zich rechts naast de schuifdeur van de vooringang.
 
Vul het formulier in en stuur het terug per mail. Heeft u geen digitale handtekening, dan kunt u onderaan het formulier uw naam en achternaam intypen.
 
Telefonisch: 072-509 2068.
 
Het inschrijfformulier retourneren:
 
Per post GRATIS: door gebruik te maken van het antwoordnummer:
 Stichting Dorpscentrum de Blinkerd
t.a.v. cursussen
Antwoordnummer 87110
1870 VA Schoorl
 
BETALING: Met ingang van november 2016 geldt dat betalingen uitsluitend per eenmalige, automatische incasso gedaan kunnen worden. Op het inschrijfformulier dient u daartoe uw bankgegevens in te vullen.
Wij inncasseren het bedrag als de cursus doorgaat. Wilt u, als u uzelf of uw kind inschrijft via een automatische incasso, op het incassodeel van het formulier de naam van de rekeninghouder invullen. Deze gegevens hebben wij nodig om het cursusgeld te kunnen incasseren. Soms is de naam van het kind anders dan één van de ouders of de naam van diegene die de cursus betaalt anders dan de cursist die zich inschrijft.
 
GESPREID BETALEN: Bij bedragen hoger dan 150,=euro is gespreide betaling mogelijk (in max. 2 termijnen). U kunt dit aangeven op het formulier.
 
STORNERING: Het komt wel eens voor dat onverhoopt uw banksaldo onvoldoende is op het moment dat wij incasseren. Administratief is dat lastig en tijdrovend. Als het zich voordoet zal het te incasseren bedrag verhoogd worden met € 5,-.
 
ANNULERING: U kunt uw inschrijving annuleren tot uiterlijk twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus of workshop. Als u uw inschrijving annuleert, zullen wij altijd € 10,- administratiekosten in rekening brengen. Bij opzegging binnen een periode van twee weken kan het cursusgeld niet meer gerestitueerd worden.
 
De inschrijving geschiedt altijd voor de gehele cursus. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist kan het cursusgeld niet gerestitueerd worden. De reden hiervan is dat wij een cursus alleen door kunnen laten gaan als het minimum aantal cursisten bereikt is en dit is vaak niet meer het geval is als een cursist tussentijds stopt.
 
Wordt een cursus onverhoopt van onze kant tussentijds beëindigd, bijvoorbeeld door langdurige ziekte van de docent, dan zal het cursusgeld naar evenredigheid worden terugbetaald. In principe worden lessen die door ziekte van de docent uitvallen op een later tijdstip ingehaald. Bij langlopende cursussen (12 lessen of meer) zal de eventuele uitval pas gecompenseerd worden indien meer dan twee lessen niet door hebben kunnen gaan.
 
ALS EEN CURSUS NIET DOORGAAT: Als het minimum aantal deelnemers voor een cursus niet behaald wordt, kan de cursus niet doorgaan. In dit geval krijgen de aanmelders hierover telefonisch of per e-mail bericht en wordt het cursusgeld dat per kas of per pin betaald is direct gerestitueerd.
 
ALS EEN CURSUS WÉL DOORGAAT, KRIJGT U GEEN BERICHT MEER!
BIJ CURSUSSEN DIE LATER IN HET SEIZOEN STARTEN KRIJGEN CURSISTEN EEN E-MAIL TER HERINNERING DAT DE ACTIVITEIT BINNEN KORTE TIJD ZAL STARTEN.