Probusclub Bergen is een besloten club . De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business. Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg Probus Nederland).

Websitehttp://www.probus-nederland.org/

Back To Top Skip to content