Bestuur en medewerkers

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers. Voor de verhuur/beheer en de cursussen heeft De Blinkerd een aantal personeelsleden in dienst.

Bestuur De Blinkerd
Leo Worm (voorzitter)
Jeanette Vriens (secretaris)
Harrie Ruigrok (penningmeester)
Ingrid Booster (bestuurslid Theater)
Joek Mosch (bestuurslid Onderhoud)
Hans Stoop (bestuurslid/coördinator Filmhuis Schoorl)
Vacature bestuurslid Publiciteit

Vaste medewerkers
Eric Bronkhorst
Jeoffrey Koorstra
Monique de Jonge

En voor het draaiende houden van het dorpscentrum zijn er nog verschillende oproepkrachten en vrijwilligers

Terug