Stichting Dorpscentrum Schoorl

Nieuwe exploitant/beheerder
Per 1 januari 2021 is de exploitatie en het beheer (verhuur van zalen en sporthal, horeca) van de Blinkerd uitbesteed aan Social Leisure.  Dit is een sociale onderneming die zich richt op exploitatie en beheer van maatschappelijk vastgoed zoals dorpscentra, buurthuizen, theaters en sportaccommodaties. Social Leisure is in de regio o.a. actief in Langedijk, Heiloo, Schagen, Uitgeest en nu ook in Schoorl.  Het personeel van de Blinkerd is per 1 januari bij hen in dienst gekomen.

Eigenaar van het gebouw
De Stichting Dorpscentrum Schoorl is en blijft eigenaar van het gebouw en zorgt voortaan alleen nog voor de instandhouding en het onderhoud van het gebouw, waarvoor een gemeentelijke subsidie wordt ontvangen.  Het bestuur bestaat uit  de hieronder genoemde vrijwilligers.

Leo Worm (voorzitter), Rene van Wechem (penningmeester), Jeanette Vriens (secretaris), Joek Mosch (vice-voorzitter en bestuurslid onderhoud e.d.), Lucia Bakker. Het bestuur is rechtstreeks te bereiken via de secretaris van het bestuur Jeannette Vriens, email: tetvriens@hotmail.com