Bestuur en medewerkers

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers. Voor de verhuur/beheer en de cursussen heeft De Blinkerd een aantal personeelsleden in dienst.

Bestuur De Blinkerd
Leo Worm (voorzitter)
Rene van Wechem (penningmeester)
Joek Mosch (vice voorzitter en bestuurslid onderhoud e.d.)
Jeanette Vriens (secretaris)

Vaste medewerkers
Eric Bronkhorst
Jeoffrey Koorstra
Monique de Jonge

En voor het draaiende houden van het dorpscentrum zijn er nog verschillende oproepkrachten en vrijwilligers

Terug