Kunstgeschiedenis

Docent: kunsthistorica en journaliste Gerda J. van Ham

informatie volgt

Informatie en aanmelden (bij docente)

Aanmelden rechtstreeks bij docent: Klik hier om een email te sturen
Vermeld uw Naam/Adres/Woonplaats en een telefoonnummer.

Gerda van Ham, tel. 020- 620 1943 /  06-12 31 14 48
Email: gjvanham@hetnet.nl

Dag en tijd: donderdag van 13.30 – 15.30 uur
Aantal lessen: 4
Data: volgt
Kosten: € 70,-
Startdatum: volgt
Bijzonderheden:  Betaling cursusgeld: maak na uw aanmelding het bedrag over op bankrekening NL06 INGB 0004 475783 tnv Gerda J. van Ham te Amsterdam onder vermelding van uw naam en “cursus Blinkerd-Schoorl voorjaar 2020”.
Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de cursusbijdrage. U krijgt hiervan een bevestiging.  Restitutie bij verhindering van het bijwonen van de lessen, is niet mogelijk.

Terug