ORGANISATIES

In De Blinkerd kunnen verenigingen, clubs en stichtingen (vrijwilligersorganisaties) uit de gemeente Bergen onderdak vinden voor hun activiteiten. Op deze pagina een overzicht van alle organisaties, die bij ons vast of zeer regelmatig bijeenkomsten of (sport)activiteiten organiseren. Kijk eens rond om te zien aan welke leuke dingen u allemaal mee kunt doen.

BETAALBARE TARIEVEN VOOR VERENIGINGEN

Voor vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bergen gelden speciale huurtarieven.  Bel voor meer informatie onze beheerders, tel. 072-509 2068.
Voor het huren van de Sporthal gelden de tarieven, zoals vermeld onder Sport.

Bibliotheek Kennemerwaard
Op werkdagen open van 13.00 - 17.00 uur, zaterdag low service
Voor de leesliefhebbers: boeken en tijdschriften en meer.
Bridgen bij de Schoorlse Bridge Club
Maandagavond
Gezellig bridgen in clubverband op de maandagavond
Bridgen
Woensdagavond
Geen competitie, maar gewoon gezellig een partijtje bridgen.
Biljarten
Op afspraak mogelijk
Er zijn diverse biljartgroepjes (vriendengroepjes). Nieuwe groepjes zijn welkom. Neem contact op met de beheerders.
Buurtzorg Schoorl
Onder dak bij De Blinkerd
Het team Schoorl van Buurtzorg Nederland houdt kantoor in De Blinkerd.
DGAC - Zaalvoetbal
Vrijdagavond
Zaalvoetballen voor mannen en vrouwen.
Eerste Schoorls Gemengd Mannenkoor (ESGM)
Maandagavond
Zingen in een koor: inspirerend en ontspannend.
Jongerencentrum De Blinkerd
Inloop (openingstijden): Woensdag 14.00 - 17.00 uur
Een eigen ontmoetingsplek voor de Schoorlse jeugd.
Klaverjassen met KBO
Woensdagmiddag
1x in de 14 dagen.
In verband met Corona voorlopig geen bijeenkomsten.
Klaverjassen met de BUS
Dinsdagmiddag
Gezellig een kaartje leggen.
In verband met Corona voorlopig geen klaverjasmiddagen.
Kleurrijk Vrouwengilde (KVG)
Donderdagavond 1x per maand
Gezellig samen zijn.
KFV De Duinstreek / Konijnen Fok Vereniging Schoorl e.o.
Jaarlijkse konijnenshow
Eén keer per jaar organiseert "de Duinstreek" een tentoonstelling. Kom je ook misschien?
Linedancing met de Kicking Country Dancers
Dinsdagavond
Bewegen op muziek
ProBus Schoorl
Dinsdag, 2x per maand
Besloten club
Schilderclub Jan van Scorel
Elke maandagmiddag en maandagavond
Als je kunt kijken, kun je leren schilderen
Stichting Welzijn Bergen
Houdt kantoor in De Blinkerd
Stichting Welzijn Bergen huurt kantoorruimte in De Blinkerd.
Toneel ENZO
Zaterdagmiddag oefenmiddag
Jeugdtoneel
Volleybal Vereniging Schoorl
Maandagavond
Sportief bezig zijn in teamverband
De Zonnebloem - afdeling Schoorl-Groet-Camperduin
Kijk voor data in de agenda
Organiseert dagjes uit voor mensen met een handicap
Terug