Nieuw: Blinkerd en Social Leisure gaan samenwerken

Het bestuur heeft besloten voor het dagelijks beheer en de exploitatie te gaan samenwerken met de Stichting Social Leisure (SSL), gevestigd te Alkmaar. Wij hebben daartoe met hen een intentieovereenkomst afgesloten.

Update: per 1 januari 2021 is de overname van het beheer door Social Leisure een feit. De komende maand(en) zal de overdracht vorm krijgen.

Social Leisure is een sociale onderneming die zich richt op exploitatie en beheer van maatschappelijk vastgoed: plekken die een belangrijke rol spelen in lokale gemeenschappen, zoals buurthuizen, dorpscentra, theaters en sportaccommodaties. Onder de vlag van lokale afdelingen als Langedijk Actief, Heiloo Actief en Schagen Actief, beheert en exploiteert Social Leisure in de kop van Noord-Holland onder meer zwembaden, sport- en gymzalen, theaters en dorpscentra. De Blinkerd wordt aan dit rijtje toegevoegd, waarbij SSL ons personeel overneemt.

Samen met hen willen wij een nieuwe impuls geven aan ons dorpscentrum om zo de toekomst van de Blinkerd als  ‘sportief en cultureel hart’ Schoorl veilig te stellen. SSL wil zich vooral richten op zaken als sporten en bewegen, gezonde voeding, congressen en een film- en theateraanbod. Zij willen dit alles samen met huidige gebruikers en eventuele nieuwe partners verder ontwikkelen.

Wij, de Stichting Dorpscentrum Schoorl, blijven eigenaar van het gebouw en zullen met gebruikmaking van de gemeentelijke subsidie blijven zorgen voor de instandhouding en het onderhoud van het gebouw.

De doelstelling van de Blinkerd is en blijft het bieden van betaalbare ruimtes (zalen, sporthal) aan inwoners van Schoorl om hun activiteiten te ontplooien. Dit zal in de overeenkomsten met SSL worden gewaarborgd. 

Meer informatie over Social Leisure: https://www.socialleisure.nl/

Geplaatst: 12 november 2020