Dreigende sluiting per januari afgewend

Helaas ging per 5 december 2023 de Social Leisure Exploitatie BV failliet, die per 1 januari 2021 het dagelijks beheer en de exploitatie overnam van het vrijwilligers-bestuur.  De reden  voor uitbesteden was dat de vele uitvoerende taken een te zware belasting werden voor de (senioren) bestuursleden.

Het gebouw dreigde per 1 januari te sluiten, waardoor alle verenigingen op straat zouden komen te staan. In overleg met de gemeente is afgesproken dat voor een tijdelijke periode van 1 jaar het bestuur deze taak weer op zich neemt. Wel onder de nadrukkelijke afspraak dat de gemeente (Raad en College van B&W) komend jaar 2024 met een plan komen voor een goede toekomstige oplossing.

Eigenaar van het gebouw

De Stichting Dorpscentrum Schoorl (SDS) is  eigenaar van het gebouw en zorgt ervoor dat het gebouw in goede staat blijft en netjes wordt onderhouden. Daarvoor wordt een gemeentelijke subsidie ontvangen.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers: Leo Worm (voorzitter), Rene van Wechem (penningmeester), Jeanette Vriens (secretaris), Joek Mosch (vice-voorzitter en bestuurslid onderhoud) en Lucia Bakker.
Het bestuur is rechtstreeks te bereiken via de secretaris van het bestuur Jeannette Vriens: tetvriens@hotmail.com


Geschiedenis van het gebouw

De Blinkerd kent een lange voorgeschiedenis. Al in 1919 werden de eerste plannen opgesteld om een dorpshuis te realiseren in Schoorl. Dat kwam er twaalf jaar later, zij het in de vorm van een rooms-katholiek verenigingsgebouw. In 1967 brandde dit echter tot de grond toe af.

De Blinkerd: een THUIS voor vele Schoorlse verenigingen.

Nieuwbouw

Er werd vervolgens gekozen voor nieuwbouw op dezelfde locatie, ditmaal van een – voor die tijd – uiterst modern dorpscentrum. Dankzij een eerste inbreng van de inwoners van Schoorl, een bedrag van 65.000 gulden, kon de bouw van De Blinkerd eind jaren zestig van start gaan. Het ruim opgezette gemeenschapscentrum, inclusief schouwburgzaal met toen nog plaats voor 600 bezoekers, werd tegen de bestaande toeristenkerk-sporthal gebouwd. Later kwam hier een eigen sporthal voor in de plaats.

Het dorpscentrum met daarin ook de bibliotheek werd op 10 mei 1971 officieel geopend. Vele artiesten traden op in het theater van De Blinkerd. Zo trok cabaretier Seth Gaaikema al drie dagen na de opening een volle zaal. Maar het publiek kwam ook massaal af op onder meer Wim Kan, The Blue Diamonds, Fons Janssen, Swiebertje, Gert en Hermien, Snip en Snap, Paul van Vliet, de Fabeltjeskrant, André van Duin, Tineke Schouten en Ria Valk.

Lokale activiteiten

Met de komst van het Alkmaarse theater De Vest in 1978 – tot dan toe was De Blinkerd de enige schouwburg in de omgeving – moesten de programma’s worden aangepast en ging De Blinkerd zich meer op lokale activiteiten richten. En met succes: onder andere de knakenfestivals trokken in de jaren tachtig een gevarieerd publiek naar het dorpscentrum.

De afgelopen tien jaar heeft De Blinkerd een ware metamorfose ondergaan. Dat kwam niet in de laatste plaats door een grote brand in 2009 waarbij helaas de sporthal volledig verloren ging. Deze is vervolgens weer direct herbouwd. In 2014 werd De Blinkerd bovendien van binnen grondig verbouwd, om plaats te kunnen maken voor voormalig cultureel centrum de Oorsprong en het kantoor van Stichting Welzijn Bergen. De bibliotheek kreeg een nieuwe ruimte aan de voorkant van het gebouw. En sinds eind 2017 is ook het team Schoorl van Buurtzorg Nederland in ons gebouw gevestigd.

Veelzijdig dorpscentrum

De Blinkerd is van een rooms-katholiek verenigingsgebouw veranderd in een veelzijdig dorpscentrum, tevens een thuis voor vele Schoorlse verenigingen. En na de overgang van de exploitatie per 1 januari 2021 naar Social Leisure volgen mogelijk in de komende jaren nieuwe veranderingen.

Onderaan en rechts beelden uit de oude doos: De Blinkerd in 1973.

Back To Top
Ga naar de inhoud