iedere vrijdagavond filmvoorstelling in de theaterzaal

Stichting Filmhuis Schoorl biedt de inwoners en ondernemers van Aagtdorp, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Groet en Schoorl een platform om elkaar te ontmoeten met als aanleiding het vertonen van films.

Oorsprong en missie

Het idee voor een filmhuis in Schoorl ontstond begin 2018. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft hierna dit plan verder technisch en organisatorisch uitgewerkt. Zo is Filmhuis Schoorl begin 2019 van start gegaan met voorstellingen in de grote zaal van De Blinkerd. In 2021 is Filmhuis Schoorl verzelfstandigd.
Onze missie is het vertonen van films voor de inwoners van Schoorl en omgeving met de doelstelling een laagdrempelig platform te bieden voor ontmoeting, cultuur, cohesie en het tegengaan van eenzaamheid.
Om de doelstelling te kunnen bereiken voor zo’n breed mogelijk publiek/geïnteresseerden ziet onze aanpak er als volgt uit:

  • Een laagdrempelig opzet met lage entreeprijzen.
  • Film combineren met muziek, literatuur, theater, cursussen etc.
  • Samenwerking met maatschappelijke instellingen, verenigingen, scholen etc.
  • Samenwerking met film- en documentairemakers.
  • Interactie met lokale ondernemers en bewoners.
  • Filmvoorstellingen verzorgen “op locatie”.

De financiële middelen van Filmhuis Schoorl komen voornamelijk voort uit de verkoop van tickets, abonnementen, donaties, sponsoring en gemeentelijke subsidies.

https://filmhuisschoorl.nl/

Back To Top
Ga naar de inhoud